Skip to main content

Research Repository

Advanced Search

Absorpcja nadwyżki i marnotrawstwo w neoliberalnym kapitalizmie monopolistycznym

Wrenn, MV

Authors

Mary Wrenn Mary.Wrenn@uwe.ac.uk
Senior Lecturer in EconomicsContributors

Grzegorz Konat
Editor

Przemysław Wielgosz
Editor

Abstract

W rozwiniętym kapitalizmie monopolistycznym centralnym problemem nie jest to, że rzadkie zasoby zderzają się z wrodzonymi, niezaspokojonymi potrzebami, lecz to, że obfitość produkcji zderza się z nasyconym rynkiem konsumpcyjnym i inwestycyjnym. Aby wchłonąć potencjalną produkcję i zapobiec nadwyżce mocy produkcyjnych korporacje muszą nieustannie szukać nowych rynków, które można by eksploatować, lub muszą kusić istniejących konsumentów, którzy są gotowi zakupić najnowszy produkt (względnie jego kolejny wariant) lub usługę oraz spowodować nową inwestycję. W gospodarce kapitalistycznej kluczowe dla przetrwania przedsiębiorstwa jest nieustające zwiększanie jego udziału w rynku oraz

Citation

Wrenn, M. (2018). Absorpcja nadwyżki i marnotrawstwo w neoliberalnym kapitalizmie monopolistycznym. In G. Konat, & P. Wielgosz (Eds.), Realny kapitalizm: Wokół teorii kapitału monopolistycznego, 147-174. Instytut Wydawniczy Książka i Prasa

Publication Date Jan 1, 2018
Journal Realny kapitalizm: Wokół teorii kapitału monopolistycznego.
Peer Reviewed Peer Reviewed
Pages 147-174
Book Title Realny kapitalizm: Wokół teorii kapitału monopolistycznego.

This file is under embargo due to copyright reasons.


You might also likeDownloadable Citations