Skip to main content

Research Repository

Advanced Search

The pathology of care (2018)
Journal Article
Wrenn, M., & Waller, W. (2018). The pathology of care. Œconomia, 8(2), 157-185

This research explores two conflicting ethical systems. Neoliberalism’s foundations support an overarching ethic of individual autonomy and individual responsibility. Institutionalism contrasts this conception with a view of human beings as relatio... Read More about The pathology of care.

Absorpcja nadwyżki i marnotrawstwo w neoliberalnym kapitalizmie monopolistycznym (2018)
Book Chapter
Wrenn, M. (2018). Absorpcja nadwyżki i marnotrawstwo w neoliberalnym kapitalizmie monopolistycznym. In G. Konat, & P. Wielgosz (Eds.), Realny kapitalizm: Wokół teorii kapitału monopolistycznego, 147-174. Instytut Wydawniczy Książka i Prasa

W rozwiniętym kapitalizmie monopolistycznym centralnym problemem nie jest to, że rzadkie zasoby zderzają się z wrodzonymi, niezaspokojonymi potrzebami, lecz to, że obfitość produkcji zderza się z nasyconym rynkiem konsumpcyjnym i inwestycyjnym. Aby w... Read More about Absorpcja nadwyżki i marnotrawstwo w neoliberalnym kapitalizmie monopolistycznym.