Skip to main content

Research Repository

Advanced Search

Institutional Economics and Mythopoetics (2021)
Book Chapter
Wrenn, M. (in press). Institutional Economics and Mythopoetics. In Institutional economics: Perspectives and methods in search of a better world. Routledge

Absorpcja nadwyżki i marnotrawstwo w neoliberalnym kapitalizmie monopolistycznym (2018)
Book Chapter
Wrenn, M. (2018). Absorpcja nadwyżki i marnotrawstwo w neoliberalnym kapitalizmie monopolistycznym. In G. Konat, & P. Wielgosz (Eds.), Realny kapitalizm: Wokół teorii kapitału monopolistycznego, 147-174. Instytut Wydawniczy Książka i Prasa

W rozwiniętym kapitalizmie monopolistycznym centralnym problemem nie jest to, że rzadkie zasoby zderzają się z wrodzonymi, niezaspokojonymi potrzebami, lecz to, że obfitość produkcji zderza się z nasyconym rynkiem konsumpcyjnym i inwestycyjnym. Aby w... Read More about Absorpcja nadwyżki i marnotrawstwo w neoliberalnym kapitalizmie monopolistycznym.

Heterodox economics and theories of interactive agency (2017)
Book Chapter
Wrenn, M. (2017). Heterodox economics and theories of interactive agency. In T. Jo, L. Chester, & C. D’Ippoliti (Eds.), The Routledge Handbook of Heterodox EconomicsRoutledge

Agency is power—the power to act and the power to choose, the power to imagine, and the power to understand, engage, and manipulate the surrounding biological and social environment. Mainstream economics defines agency in terms of methodological indi... Read More about Heterodox economics and theories of interactive agency.