Wrenn, M. (2018). Absorpcja nadwyżki i marnotrawstwo w neoliberalnym kapitalizmie monopolistycznym. In G. Konat, & P. Wielgosz (Eds.), Realny kapitalizm: Wokół teorii kapitału monopolistycznego, 147-174. Instytut Wydawniczy Książka i Prasa